🌺 Even đua top Open
---------------------------------------------------
19/11

🛑 Giải thưởng đua top Open
❌ Even đua top Khi Open
- Tính từ lúc Open đến 18h tối cùng ngày
✦Top 1: Trân Trùng Lâu Hài + 200k dmp
✦Top 2: Trân Trùng Lâu Uyển + 100k dmp
✦Top 3: Pet Siêu VIP hình dáng tùy chọn + 100k dmp
✦Top 4: Ám Khí Đoạn Hồn Phiêu + 100k dmp
✦Top 5 - 10 : 100k dmp
- Nếu Level Bằng Nhau - BQT Sẽ Tiến Hành Kiểm Tra Exp Nha.Tin tức khác

🌺 Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang
---------------------------------------------------
14-10
🌺 Even đua top Open
---------------------------------------------------
19/11
🌺 Open khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp
---------------------------------------------------
2/1
🌺 DROP SEVER TL SÁT THẦN
---------------------------------------------------
19/11